Home » Reisvoorwaarden

Onze reisvoorwaarden

De “kleine lettertjes”, onze reisvoorwaarden (algemene voorwaarden).

Als reisorganisatie zijn we verplicht om onze reisvoorwaarden (algemene voorwaarden) aan de reizigers voor te leggen voordat ze definitief boeken. De reiziger is verplicht om kennis te nemen van onze reisvoorwaarden. Als je een vinkje zet op het boekingsformulier geef je aan dat je onderstaande voorwaarden hebt gelezen en hier mee akkoord gaat.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen van MTR Motorreizen. Afwijking van deze reisvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. We hebben geprobeerd om onze reisvoorwaarden zo op te stellen dat deze voor iedereen te begrijpen zijn in een normale taal, in plaats van allerlei juridische termen en ingewikkelde constructies. Heb je vragen over onze voorwaarden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we lichten eventuele onduidelijkheden graag toe.

 

Boekingen

Een reis boeken kan via onze website middels het boekingsformulier, via telefoon tijdens openingstijden of per e-mail. Een telefonische boeking dient altijd per mail bevestigd te worden.

Geen onverwachte kosten

Wij brengen geen reserveringskosten, boekingskosten, administratiekosten, bijdrages of andere vervelende kosten in rekening bovenop je reissom. De verplichte kosten die wij per boeking moeten afdragen aan het VZR-Garantiefonds zijn ook al inbegrepen in de reissom. Zo zorgen wij er voor dat jij geen onverwachte kosten hoeft te maken bij het boeken van onze reizen. Wel zo fijn!

Boekingsbevestiging en reissom.

Na ontvangst van de boeking gaan wij de accommodatie(s) en eventuele overtochten of vliegtickets voor je reserveren. Zodra zij de beschikbaarheid hebben bevestigd, ontvang jij de factuur. Deze factuur is tevens de definitieve boekingsbevestiging.

Het kan voorkomen dat een reisonderdeel geen beschikbaarheid meer heeft, of alleen nog beschikbaarheid in een hogere prijsklasse. Wanneer dit het geval is nemen wij altijd eerst contact op met de reiziger om de prijswijziging te bespreken. Pas na schriftelijk akkoord van de reiziger zullen wij de reis definitief bevestigen. Ben je het niet eens met de wijziging dan kan je op dat moment kosteloos van de reis af zien.

Betaling

Nadat je de boekingsbevestiging hebt ontvangen dien je 30% van de reissom aan te betalen. 8 weken voor vertrek ontvang je een factuur voor de restbetaling van de reissom. Deze factuur dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.

Boek je een reis die binnen 8 weken vertrekt, dan ontvang je direct een factuur voor de volledige reissom.

Indien er geen betaling plaatsvindt zijn wij, na sommatie, gerechtigd om de boeking te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. In dit geval gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in deze reisvoorwaarden onder “Annulering”.

 

Annulering

Het annuleren van je boeking kan uitsluitend per mail. Wanneer je de boeking of een deel hiervan annuleert hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering tot de 42ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;

– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot en met de 28ste dag(exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot en met de 21ste dag (exclusief)voor de vertrekdag: 70% van de reissom;

– bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag(exclusief) voor de vertrekdag: 80% van de reissom.

– bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7de dag(exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.

– Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) voor de vertrekdag: 100% van de reissom;

Afwijkende annuleringsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat er voor een reisonderdeel afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Denk hierbij aan accommodaties, vluchten, overtochten of excursies. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden worden, indien van toepassing, kenbaar gemaakt voordat de reis definitief bevestigd wordt.

Wanneer een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen met afwijkende of verschillende annuleringsvoorwaarden, dan gelden de specifieke annuleringsvoorwaarden die per onderdeel van toepassing zijn.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Wijzigingen

Wil je nachten bijboeken, een luxere hut op een overtocht boeken of toch een excursie toevoegen aan je boeking? Dat kan bij ons kosteloos, wij rekenen geen wijzigingskosten. Wij brengen alleen de meerkosten van de gekozen wijziging(en) in rekening.

Wanneer je een wijziging wenst waarbij het aantal nachten verminderd, een onderdeel annuleert of bijvoorbeeld toch af ziet van een luxe hut, dan gelden onze annuleringsvoorwaarden zoals genoemd onder het kopje “Annulering”. Dit is geldig voor alle reisonderdelen.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om gehoor te geven aan de gewenste wijziging, echter kunnen wij niet garanderen dat dit ook altijd mogelijk is. Mocht de gewenste wijziging niet mogelijk zijn dan is dat geen geldige reden om de reisovereenkomst te ontbinden. Wanneer je af ziet van de boeking gelden onze annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in het kopje “Annulering”.

  

Garantiefonds

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt MTR Motorreizen gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). Dit kan je controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling lees je op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van MTR Motorreizen niet worden verleend, kan je contact opnemen met het garantiefonds:

VZR-Garant
Torenallee 20
5617 BC, Eindhoven
Info@vzr-garant.nl
+31(0)85 13 07 630

 

Verplichtingen van ons als reisorganisatie

MTR Motorreizen heeft de verplichting om de reis conform het reisprogramma te laten verlopen. Wij zijn verplicht om je zo snel mogelijk te informeren als er voorafgaand aan de reis onvoorziene wijzigingen in het programma of de route ontstaan.

We proberen de reisbescheiden, routes en overige documentatie altijd ruim op tijd te verstrekken aan jou als reiziger. Dit doen wij uiterlijk 10 dagen voor vertrek. Mocht je 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, dien je dit onmiddellijk te laten weten.

In het geval dat wij aantoonbaar in gebreke zijn gebleven bij het waarmaken van onze inspanningsverplichting en de reiziger daardoor schade heeft geleden, bedraagt een mogelijke vergoeding maximaal éénmaal de reissom.

 

Verplichtingen van jou als reiziger

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste documenten, zoals identiteitskaart, paspoort of alle overige noodzakelijke documenten. De hoofdboeker van de reis is verantwoordelijk voor de juiste tenaamstellingen volgens paspoort van alle reizigers en alle overige gegevens die aan ons worden doorgegeven. Het is ook de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om deze gegevens goed te controleren bij het ontvangen van reisbescheiden. Als een reiziger niet op reis kan omdat de documenten niet op orde zijn, een tenaamstelling onjuist is of overige zaken niet goed geregeld zijn vanuit de reiziger zelf, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor de reiziger. Restitutie van de reissom is in dit geval niet mogelijk. Ook eventuele kosten voor het aanpassen van bestaande reisonderdelen of tickets of het aanschaffen van nieuwe tickets dan wel opnieuw boeken van reisonderdelen die hiervan het gevolg zijn, zijn voor de reiziger.

Daarnaast verklaar je in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het door jou te besturen voertuig. Deelname aan onze reizen is te allen tijde op eigen risico in de breedste zin van het woord. MTR Motorreizen, werknemers van MTR Motorreizen of reisbegeleiders kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval of welke andere schade dan ook. Ook wanneer er een voorrijder is of wanneer reiziger achter een werknemer of reisbegeleider van MTR Motorreizen aan rijdt, is dit te allen tijde op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid.

De reiziger is niet verplicht om onze meegeleverde routes te volgen. Als je akkoord gaat met onze reisvoorwaarden verklaar je dat je te allen tijde zelf de afweging zal maken om eventueel van onze routes af te wijken indien jij dit nodig acht. Denk hierbij aan vermoeidheid, weersomstandigheden, kwaliteit van het wegdek, de lengte van de routes of alle andere variabelen waardoor jij als reiziger zelf een afweging dient te maken. Jij bent als reiziger te allen tijde en in alle situaties zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt tijdens onze reizen.

Groepsreizen

Indien je een 1-persoonskamer op indeling boekt proberen wij te allen tijde zo veel mogelijk rekening te houden met je voorkeuren. Dit kunnen we echter niet garanderen. Zijn geen andere deelnemers die een 1-persoonskamer op indeling hebben geboekt waarbij we jou kunnen indelen? Dan zijn we genoodzaakt om de 1-persoonskamer toeslag te berekenen, mits er op dat moment nog 1-persoonskamers beschikbaar zijn.

Daarnaast verplichten we alle deelnemers van groepsreizen om een degelijke reisverzekering mét pechhulp af te sluiten. Deze pechhulp verzekering dient geldig te zijn in het land van bestemming en alle landen waar op de heen- en terugweg doorheen gereden zal worden waarbij de reisverzekering minimaal repatriëring van het voertuig dekt.

Ook ben je verplicht om er voor te zorgen dat jouw voertuig in een goede staat verkeert. Indien een reisbegeleider van MTR Motorreizen constateert dat de motor niet veilig genoeg is óf dat er door persoonlijk rijgedrag gevaarlijke situaties ontstaan dan behouden wij het recht om jou verdere deelneming aan de reis te weigeren.

Per groepsreis hanteren wij een minimum aantal deelnemers. Indien er voor een groepsreis minder dan het minimum aantal boekingen zijn gaan we altijd eerst op zoek naar een oplossing. Dit doen wij in goed overleg met de reiziger(s). Mocht het minimum aantal deelnemers niet zijn bereikt en kan er geen passende oplossing gevonden worden behouden wij het recht om de groepsreis te annuleren. In dit geval heeft de reiziger recht op restitutie van de reissom.

Alle foto’s, films en overig beeldmateriaal wat tijdens onze groepsreizen wordt gemaakt is eigendom van MTR Motorreizen en mag in welke vorm dan ook gebruikt worden als promotie materiaal.

Prijswijzigingen en kennelijke fouten

Alle informatie in ons aanbod en in onze uitingen stellen wij met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samen. Ondanks dat kan het gebeuren dat er vergissingen of kennelijke fouten in staan. Deze binden ons niet, noch zijn wij verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Wij behouden het recht voor om de in ons aanbod of uitingen vermelde tarieven, informatie en alle andere inhoud met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wij behouden het recht om tot 3 weken voor de vertrekdatum de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoersprijzen, koerswisselingen of overige onvoorziene omstandigheden. De reiziger heeft het recht om van de reis af te zien na een prijsverhoging, mits de reiziger dit binnen 3 dagen kenbaar maakt.

Niet tevreden?

Op reis kunnen zaken soms anders lopen dan gepland. Mocht je tijdens de reis een fout of onvolkomenheid constateren dan verwachten wij dat jij per direct melding doet bij de verantwoordelijke ter plaatse. Bijvoorbeeld de receptie van het hotel of een personeelslid op de overtocht. Vaak is het namelijk zo dat de verantwoordelijke ter plaatse het probleem meteen kan oplossen. Mocht dit niet het geval zijn en kan de verantwoordelijke ter plaatse het probleem niet of onvoldoende verhelpen dien je dit per ommegaande aan ons te melden. Zorgt het probleem direct voor afbreuk van de kwaliteit van je reis of verblijf? Dan dien je dit per direct telefonisch aan ons te melden op het noodnummer wat je in je reisbescheiden terugvindt.

MTR Motorreizen doet er alles aan om je reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je bij thuiskomst toch klachten hebben die wij tijdens de reis niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen, dien je binnen 3 weken na thuiskomst een e-mail te sturen naar info@mtrmotorreizen.nl. We zullen ons uiterste best doen om alsnog tot een oplossing te komen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, nieuwe reizen en motorvakantie tips!

Je bent ingeschreven, dankjewel!